ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

Zapytanie ofertowe dotyczy zadania:
”ZAKUP OPROGRAMOWANIA KONSTRUKCYJNEGO”

które jest przewidziane do realizacji w ramach projektu
System magazynowy opierający się na profilach i blachach perforowanych z bogatym asortymentem wyposażenia dodatkowego w zależności od przeznaczenia nr RPPK.01.04.01-18-0076/20

Dla projektów w ramach działania: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP,
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,
Typ: 1 Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna).

Szczegóły dotyczące zapytania (linki):

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Zapytanie ofertowe dotyczy zadania:
”DOSTAWA I URUCHOMIENIE
LASERA CNC DO BLACH”

które jest przewidziane do realizacji w ramach projektu
„System magazynowy opierający się na profilach i blachach perforowanych z bogatym asortymentem wyposażenia dodatkowego w zależności od przeznaczenia” nr RPPK.01.04.01-18-0076/20

Dla projektów w ramach działania: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP,
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,
Typ: 1 Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna).

Szczegóły dotyczące zapytania (linki):

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Zapytanie ofertowe dotyczy zadania:
”Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową”

które jest przewidziane do realizacji w ramach projektu
„System magazynowy opierający się na profilach i blachach perforowanych z bogatym asortymentem wyposażenia dodatkowego w zależności od przeznaczenia” nr RPPK.01.04.01-18-0076/20

Dla projektów w ramach działania: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,