NIKMET Sp. z o.o. Sp. Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

POPRAWA WARUNKÓW BHP NA 12 STANOWISKACH W NIKMET SP. Z O.O. SP. K.

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Wartość dofinansowania: 296 013,00 zł

Całkowita wartość projektu: 374 178,77 zł

Opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP w firmie NIKMET, zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka oraz zmniejszenie zagrożenia chorobami zawodowymi na stanowiskach ślusarz i magazynier, poprzez zamontowanie instalacji odpylająco- odciągowej oraz dokonanie zakupu wózka jezdniowego, wspomagającego ruszanie i unoszenie.

Data podpisania umowy: 04 Styczeń 2024